Furnes Historielag gir ut ei årbok annet hvert år. Årboka inneholder tekst og bilder fra Furnes fra langt tilbake i tid og fram mot i dag. Noen bøker har hovedfokus på et tema, andre inneholder en variasjon av artikler om små og store hendelser, mennesker og steder. Kildematerialet er ofte basert på intervju av eldre mennesker og/eller gamle skrifter i privat eie. Slik dokumenterer Furnes Historielag, sammen med andre lag i Norge, en del av historien som ellers ville gått tapt. Uansett bakgrunn og alder vil de fleste finne noe av interesse.

Furnes Historielag har alle bøkene fra 1992 på lager. Prisen er kr. 50,- pr stk. fram tom. årboka for 2010. De resterende selges for redusert pris unntatt bøkene fra etter 2020, fullpris kr. 250,-. Vi håper mange er interessert i å benytte anledningen til å komplettere samlingen eller bare kjøpe ei bok av spesiell interesse.

Oversikt over innholdet i Minner fra Furnes 1990–2018
(se også menyvalget Minner fra Furnes: Oversikt)
 Side År
 1998 (For en stor del beskrivelse av eiendommene i Br.dal sentrum)    
Bjørg Kolltveit: Gamlegata – en forsvunnet idyll 43 1998
Bjørg Kolltveit: Laura Hansen 75 1998
Jacob Haugli: Minner fra Meieriet 38 1998
Randi Krohn: ”Modellbruket” Nerkvern 18 1998
Tordis Skyberg: Bakken med Møllerhagen og Møllerbakken 66 1998
Tordis Skyberg: Brumunddal Frørenseri 71 1998
Tordis Skyberg: Brumunddal Potetmel- og Sagofabrikk 47 1998
Tordis Skyberg: Bråstad 74 1998
Tordis Skyberg: Dal – Røedgården 82 1998
Tordis Skyberg: Dal III – Jevanordskaféen 78 1998
Tordis Skyberg: Elvedal – Privathotellet 48 1998
Tordis Skyberg: Enger 50 1998
Tordis Skyberg: Fosheim – Brumunddal Trevarefabrikk 80 1998
Tordis Skyberg: Gårder 74 1998
Tordis Skyberg: Heimdal – skomaker Andersen 60 1998
Tordis Skyberg: Huseby Meieri 33 1998
Tordis Skyberg: Kirsten Jemtland 83 1998
Tordis Skyberg: Kvernengen og Raustua 31 1998
Tordis Skyberg: Mamrelund – Aasgården 64 1998
Tordis Skyberg: Mariendal – Rismyhrs garveri 62 1998
Tordis Skyberg: Mariendal lille – Gropen 56 1998
Tordis Skyberg: Nerkvern 11 1998
Tordis Skyberg: Nils Ambli og Globus 27 1998
Tordis Skyberg: Nordheim – Årvollgården 71 1998
Tordis Skyberg: Opdal 72 1998
Tordis Skyberg: Sprøytehuset 73 1998
Tordis Skyberg: Sørheim – Rismyhr 63 1998
Tordis Skyberg: Thore Bjerke 21 1998
Tordis Skyberg: Øverbakken 86 1998
Tordis Skyberg: Øverengen 51 1998
Tordis Skyberg: Elverhøy – lensmann Berg 162 1998
Tordis Skyberg: Engestad 177 1998
Tordis Skyberg: Fagerhøy – Maurudvillaen 164 1998
Tordis Skyberg: Flatmo – Kolloenhuset 173 1998
Tordis Skyberg: Fredsvold – Maren Sandbakkens hus 164 1998
Tordis Skyberg: Furu 174 1998
Tordis Skyberg: Furubakken 168 1998
Tordis Skyberg: Furuheim – Kvisslien 175 1998
Tordis Skyberg: Furuly – skredder Stenberg 165 1998
Tordis Skyberg: Gimse 166 1998
Tordis Skyberg: Hauen – Lundsvillaen 164 1998
Tordis Skyberg: Heimdal vestre – doktor Lundbys hus 160 1998
Tordis Skyberg: Majorstua 176 1998
Tordis Skyberg: Møllergård 167 1998
Tordis Skyberg: Nybakken øvre 169 1998
Tordis Skyberg: Nydalen 166 1998
Tordis Skyberg: Nyland 173 1998
Tordis Skyberg: Opheim – Kristoffersenhuset 163 1998
Tordis Skyberg: Parkstua 165 1998
Tordis Skyberg: Raskin – Myrvang 178 1998
Tordis Skyberg: Solheim – Mollatt Smith 175 1998
Tordis Skyberg: Sollyst – Hetagerhuset 166 1998
Tordis Skyberg: Tall – Pinderudhuset 176 1998
Tordis Skyberg: Tyrihaug 173 1998
Tordis Skyberg: Bedehuset 154 1998
Tordis Skyberg: Birkely – Ankerplassen 159 1998
Tordis Skyberg: Bjørk 156 1998
Tordis Skyberg: Brumunddal Brænderi 156 1998
Tordis Skyberg: Elisenberg 153 1998
Tordis Skyberg: Fagerheim 152 1998
Tordis Skyberg: Fagerlund 157 1998
Tordis Skyberg: Granhaug 155 1998
Tordis Skyberg: Jensgård 152 1998
Tordis Skyberg: Olstad 154 1998
Tordis Skyberg: Solheim 151 1998
Tordis Skyberg: Svestad 153 1998
Johanne Åmlie: Hovedlandsrennet i Frambakken i 1913 101 1998
Tordis Skyberg: Aker – Søbakken 104 1998
Tordis Skyberg: Brumunddal Mek. Verksted 108 1998
Tordis Skyberg: Elvarheim – Frelsesarméen 115 1998
Tordis Skyberg: Elvestad – Molstad 98 1998
Tordis Skyberg: Enger – Østby 96 1998
Tordis Skyberg: Engerdal 97 1998
Tordis Skyberg: Fjordgløtt – Amundstadvillaen 112 1998
Tordis Skyberg: Flatby – skredder Mælum 95 1998
Tordis Skyberg: Flaten 111 1998
Tordis Skyberg: Framheim 98 1998
Tordis Skyberg: Jernbanestasjonen 90 1998
Tordis Skyberg: Negård – Muhlbradt 93 1998
Tordis Skyberg: Noreng – Hermandsen 98 1998
Tordis Skyberg: Opland – Bjørnerudkaféen 111 1998
Tordis Skyberg: Popelly – Posthuset 103 1998
Tordis Skyberg: Sole – Apoteket 105 1998
Tordis Skyberg: Tune 95 1998
Tordis Skyberg: Volla – Ulven 107 1998
Tordis Skyberg: Ågård 108 1998
Sven Erik Lundby: Buttekvern 145 1998
Tordis Skyberg: Broberg 116 1998
Tordis Skyberg: Brumunddal Bok og Papirhandel 131 1998
Tordis Skyberg: Finsdal 137 1998
Tordis Skyberg: Helgeby – Kooperativen 131 1998
Tordis Skyberg: Helgeby lille – Sønes 127 1998
Tordis Skyberg: Jevne – Såstad 121 1998
Tordis Skyberg: Kvislien – Sørumgården 122 1998
Tordis Skyberg: Midttun – Lehnegården 126 1998
Tordis Skyberg: Promenadekaféen 119 1998
Tordis Skyberg: Rådstua 136 1998
Tordis Skyberg: Sandbakkengården 129 1998
Tordis Skyberg: Stampen 133 1998
Tordis Skyberg: Viks Sag og Høvleri 141 1998
«Lemmy» (ukjent): D. 25 i emning og aksjon 166 2018
Adolf Brattengen: Fra håndverk til industri i Furnes og Brumunddal 132 1994
Agnethe Kylstad: Bakstkjerringa 69 1994
Alf B. Jensen: Et besøk hos 80-åringen Erik Soput øverst i Nordåsen 83 2004
Alf B. Jensen: Et besøk ved den kommunale brenntorvdrift i Furnes 200 2018
Alf Bruno Jensen: Bjerkebonden og kaptein Hans de Lilienskjold 151 2012
Alf Bruno Jensen: Brukeren på Nederkvern i Brumunddalen som ble dømt til døden i 1728 155 2012
Alf Bruno Jensen: Byen ved Brumundelva 20 2010
Alf Bruno Jensen: Da ungene holdt stortingsvalg 96 2012
Alf Bruno Jensen: Furnesfest for Milorg 150 1990
Alf Jensen: Fra Hedemarks-hestens forgjettede land 146 2016
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Den gamle husmann og juleneket 31 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Elgjegeren Andreas Vestby i Vang 33 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): En ”tusenkunstner” i Furnesåsen 10 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): En furnesing med godt humør 41 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Jul i gamle dager i Hedmarkens husmannsstuer 19 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Kort-Ola 16 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Kvernhus og badstuer på Hedmarken 26 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Mesterskytteren og storjegeren Per Lier 71 1996
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Rydningsmenn og boplasser i Åstadalen 22 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Sagn og historier 12 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Som et eventyr – Kristoffer Gjerlaugs liv 37 2000
Alv i Åsen (Alf B. Jensen): Så vier jeg dere i Guds navn med det samme 45 2000
Alv i Åsen (Alf Jensen): Gammelt fra Furnes Nybygd 120 2016
Anders Berg: Et glimt fra en svunnen tid 29 2014
Anders Gjørslie og Francis Bull Enger: Historisk vandring i 2013 215 2014
Anders Gjørslie: Brumunddal er blitt by! 44 2010
Anders Gjørslie: Busstur til Minnesund 2016 238 2016
Anders Gjørslie: En visestubb og rim etter bestemor 39 2010
Anders Gjørslie: Furnesgutten som gjorde lykke i København 9 2012
Anders Gjørslie: Middelalderdiplomer som gjelder Doglo 107 2014
Anders Gjørslie: Planer om travbane på Stavsberg 58 2018
Anders Gjørslie: Skriveopplæring anno 1920 16 2018
Anders Gjørslie: Vesleelva skiklubb 178 2018
Anders Kirkeby og Marie Fullu Skyberg: Reidar Pedersen – Skjenavollmannen 13 2016
Anders Kirkeby: Den siste husmannen 68 2010
Anders Kirkeby: Furnesportretter 94 2010
Anders Kirkeby: Før og nå – bilder forteller 181 2012
Anders Kirkeby: Med bygdebøker i vesterled 101 2008
Anders Kirkeby: Sommertur 2011 197 2012
Anders Kirkeby: Tuntreet på Storihle 179 2012
Anders Kirkeby: Ungdommelig tidsfordriv i Furnes Almenning 159 2010
Anna og Sverre Østvang: Fra hverdagslivet for om lag 50 år sia 37 1990
Anna Trollvik: Eldretreffen i Stafsberg krets 87 2008
Anna Trollvik: Menighetssøstre 51 1994
Anton Olstad: Kaptein Mikael Gaalaas 22 1990
Are Langmoen: Minas sykkel 37 2016
Arne Haave og Johannes A. Sørlien: Litt om Brumunddalens ungdomslag og stevnet i Husebyparken i 1921 67 1992
Arne og Karen Ekkeren: Med hester og kanoner – aprildagene 1940 115 2016
Arne Simensen: Henting av flyslepp 1945 127 1990
Arne Sveen: Historisk vandring 2015 228 2016
Arnfinn Rossvoll: En skolemester fra 1870-åra 80 2000
Arnfinn Rossvoll: Forandringer i landskapet 176 2002
Arnfinn Rossvoll: Furnes ungdomsskole 1966–1996 78 1996
Arnfinn Rossvoll: Tordis Skyberg 1930–2003 7 2004
Arnhild Mørland: Historien om flagget på Kylstad 97 2002
Asbjørn Lillehagen: Da bilene gikk på knott 47 1990
Asbjørn Røsbak og Anders Gjørslie: 1814 med et lokalt blikk 150 2014
Asbjørn Røsbak: I norsk–amerikanske fotspor 29 2018
Astri Jovall Hetager: Minner fra Mørkved skole 1918–25 47 1992
Astri Tallhaug Johansen: Brumunddal kirkes første 20 år 56 2016
Aud Jovall: «Kvinder selv stod op og strede» 9 2014
Audun Kristiansen: «Nybygdas Frank Sinatra» 126 2016
Audun Kristiansen: Ikke utgitt plateinnspilling med Ole Ellefsæter 208 2018
Berit-Johanne Aasbakken: Gründere fra Furnes 45 2014
Bjørg Kolltveit: Første kvinne i Furnes-politikken 65 1994
Bjørg Lassesen: Karsten Fullu – den gode mann for Furnes kommune 20 2012
Bjørg Nytrøen: Varige krigsminner 112 1990
Bjørn Bækkelund: Reidar Bækkelund – noen ord om far 9 2008
Bokkomiteen: Da krigen kom til Norge 109 2016
Bokkomiteen: Ekteskapelige forviklinger – del 2 204 2018
Bokkomiteen: Ekteskapelige forviklinger i gamle dager 43 2016
Bokkomiteen: Mina Lundby 34 2016
Borger O. Sween: Bekkekverner og flomsager langs Vesleelva gjennom tidene 114 2000
Borger O. Sween: Gardskverner i Furnes 124 2002
Borger O. Sween: Hangenholen og gardens setrer 131 2002
Borger O. Sween: Kylstad 113 2002
Borger O. Sween: Kylstadkverna 80 2006
Borger O. Sween: Langloftet på Tvet i Furnes 112 2006
Borger O. Sween: Midtkammerstuen i Valsig øvre, Furnes 61 2006
Borger O. Sween: Navnegarden Tvet, Tveit 96 2006
Borger O. Sween: Navnet på bygda vår – Furnes 110 2002
Borger O. Sween: Sameiet Holerne 131 2010
Borger O. Sween: Skolegang i gamle dager 14 2018
Borger O. Sween: Spikdalen – gammel adelsgard i Furnes 136 2002
Borger O. Sween: Stavsskogsameiet i Furnes og Vang 51 2004
Borger O. Sween: Stengjerdene i Valsig 45 2004
Borger O. Sween: Tanker omkring urgarden Jesnes og grenda omkring  75 2010
Borger O. Sween: Urgarden Valsig i Furnes 28 2004
Borger O. Sween: Urgarden Vetten i Furnes 73 2008
Borger O. Sween: Øksenset – en stor gard som forsvant 121 2002
Brumle (ukjent): Nyordning i Brumunddal? 51 2010
Carl Haave: Bygda mellom brede bygder 10 2004
Carl Haave: Bygdehistorier 14 2004
Carl Haave: Fredsbønn 15 2004
Carl Haave: Koia 13 2004
Cæcilie Stang: Utsikt til et bedre liv. Hedmarktoppen transittmottak for ungarske flyktninger 1956-57 65 2016
Daniel Dvergsdal: Minne fra det siste krigsåret på Hedmark 119 1990
Den lunefulde (Ola Himberg-Larsen): Hos Mikkel sølvrev i fangenskapets paradis 177 2010
Eivind Olrud: Utviklingen av Olrud 95 2016
Ester Myrvold Larsen: Husmorhverdagene under krigen 43 1990
Ester Myrvold Larsen: Minner fra Kirkenær skole 1915–22 og litt til 35 1992
Ester Myrvold Larsen: Minner frå barndommens dager 31 1996
Even Lundby:Trøsking 86 2004
Falne under okkupasjonen 6 1990
Falne under okkupasjonen: Chr. Juell Sandberg 15 1990
Falne under okkupasjonen: Kåre Liberg 13 1990
Falne under okkupasjonen: Leonard Godager 11 1990
Falne under okkupasjonen: Ottar Nytrøen 7 1990
Falne under okkupasjonen: Per Dalerud 18 1990
Fra historielagets arkiv: ”Konerenn” i Furnesåsen 158 2012
Francis Bull Enger d.e.: Litt om Lebensbornheim Høsbjør 144 1990
Francis Bull Enger: Danebrogmannen i Furnes 109 2018
Francis Bull Enger: Den ødelagte gravhaugen på Frøberg 207 2016
Francis Bull Enger: Historisk vandring 2010 186 2012
Francis Bull Enger: Historisk vandring 2011 201 2012
Francis Bull Enger: Historisk vandring 2014 216 2016
Francis Bull Enger: Historisk vandring 2016 210 2018
Francis Bull Enger: Historisk vandring 2017 225 2018
Francis Bull Enger: Historisk vandring i 2012 205 2014
Francis Bull Enger: Historisk vandring i Furnesåsen 2009 197 2010
Francis Bull Enger: Historisk vandring i Høsbjørmarka 2008 190 2010
Francis Bull Enger: Hjemmestyrkene i Furnes 1943-45 74 2014
Francis Bull Enger: Høsbjørmarka og Majorstua 130 2018
Francis Bull Enger: Ny i bygda i 1936 117 1992
Francis Bull Enger: Tillegg til historisk vandring 2015 233 2016
Gabriel Vilhelm Kielland: Den første skrape 58 2000
Gerd Haandlykken: Krigens ofre 19 1990
Gerhard Schøning: Reise giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 127 2006
Gerhard Schøning: Reise gjennom Hedemarken i 1775 142 2000
Grete M. Heggelund: Solvang misjonsforening gjennom 122 års sammenhengende virksomhet 144 2006
Grethe Heggelund: Busstur med veteranbussen 2017 220 2018
Grethe Heggelund: Busstur til Gausdal og Øyerfjellet 2017 222 2018
Grethe Heggelund: Furnes aldershjem – hjem og arbeidsplass 30 2012
Grethe Heggelund: Konfirmant 1934 103 2016
Gudrun Simensen: Minner fra Øksenset skole 1916–23 53 1992
Gunnar Dalby: Ulovlig radio 57 1990
Gunnar Nyhus i samtale med Jens Berg: En Furnesprofil 99 1994
Gunnar Nyhus i samtale med Lillemor Østby-Deglum: Byjente som ble gardkjerring: Det er viktig å ta vare på tradisjonene 90 1994
Gunnar Nyhus i samtale med Randi Jesnes: Hun tok imot mer enn 2500 furnesinger 57 1994
Gunnar Nyhus: Furnesinger i Birkebeinerløypa 75 1992
Gunnar Nyhus: Oppveksten på en Furnesgard i mellomkrigstida 123 1992
Gunvor Brodal: Busstur med veteranbussen 2018 237 2018
Gustav Esbjørnsen: En skildring av fars og mors liv 188 2014
Guttorm Aaseth: Plasser i Nybygda og almenninga 117 1996
Guttorm Aaseth: Sæterveger i Furnes 126 1996
Halvard Olestad og Stein Rune Eriksen: Nybygda-sangen 112 2010
Hamar stiftstidende: Avslutningen ved arbeidsskolen i Nybygden 192 2018
Hamar Stiftstidende: Der gutter lærer å bli nevenyttige og selvhjulpne 187 2018
Hamar Stiftstidende: Det borgerlig styrte Furnes 49 2000
Hamar Stiftstidende: En staut og renhårig skogsmann slutter sin vandring i skogen 179 2014
Hamar Stiftstidende: Et og annet fra Furnes almenning 78 2004
Hamar Stiftstidende: Hovedlandsrennet i Furnes og Brumunddal 1913 123 1994
Hamar Stiftstidende: Mørkved nye skole innviet 20. oktober1929 52 2000
Hamar Stiftstidende: Vannhafte og Borkbuvollen 81 2004
Hans Petter Schjønsby: Om helseforhold og sykdom i Furnes for to hundre år siden 90 2000
Hans Petter Scjønsby: Drama på Grinaker i 1824 20 2006
Hans Petter Skjønsby: Jordmødre i Vang og Furnes på 1800-tallet 21 2014
Harald Bergh: På tur til vakre idyller og storslagne utsyn 83 2012
Helmer Husebye: Brumunddal om 50 år 60 2010
Henry Jevne: Gamle tråkk og veger i Furnes almenning 47 2012
Henry Jevne: I dag har vi fått friheten tilbake 132 2006
Henry Jevne: Marie Lundberg forteller 196 2014
Henry Jevne: Skreppåsgrana 50 2012
Henry og Kjell Jevne: Litt av hvert fra almenningen 102 2004
Henry og Kjell Jevne: Slakting i eldre tider 96 2004
Henry og Kjell Jevne: Sæterliv på Ruskåsen 91 2004
HHTs årbok for 1943–44: Hva en kan se fra Høsbjørkampen 87 2012
Hjemmestyrketroppen (HS) i Furnes 89 2014
Hugo: En tysk soldat i Norge 98 2000
Inge Haandlykken: Rassia på Pinnerud 110 1990
Inge Karl Haandlykken: Carl Haave 9 2004
Inger Ekkeren Vamnes: Hestefolk 75 2012
Johan Flatstulen: Litt je kjæm hau 136 2012
Johan Flatstulen: Stenberg. – Gards- og slektshistorie på 1900-tallet 164 2010
Johannes Ellefsæter: Prolog ved Nybygda samtalelags juletrefest på Åsheim 1945 90 2008
Johannes Ellefsæter: Sanger fra Elvstusaga 53 2008
Johannes Fredhjem: Spredte erindringer fra heimefrontarbeidet 75 1990
Johannes Schjerpen: Canadatur i 1960 123 2012
Johannes Schjerpen: Minner fra Gålås skole 1916–23 31 1992
Johs. Ellefsæter: Russerne på Skreppåsen 65 1990
Jon Bakkerud og Knut H. Sveen: En minneverdig speidertur i 1956 183 1998
Jon Bakkerud: «Haabets Grube» på Jønnverksvollen 197 2016
Jon Bakkerud: Matforgiftning på en gård i Furnes 45 2012
Juleheftet Brumunda: Brumunddølene og trafikkulturen 134 2018
Jørgen Bye: Den fjerde by ved Mjøsa  48 2010
Jørgen Gresby: Trollharen hopper forbi (fortelling) 130 2014
K.T. (ukjent): Sangeren og bygdepoeten Lars Alhaug 171 2014
Kari Tallhaug: Sangeren og bygdepoeten Lars P. Alhaug 112 2000
Karl Løken: ”Doktor-Johanna” 179 1998
Kjeftausa (ukjent): Brumund-byen 1960 54 2010
Kjell Dobloug: Hestgjeter i 1950 152 2016
KNA og NAFs veibok 1953: Fra bybeskrivelser: Brumunddalen 214 2016
Knud Gålås: Den kristelige legmannsvirksomheten i Furnes 54 2000
Knut Andresen: Brumunddal kirke. Prosjektet som samlet et delt tettsted 46 2016
Knut H. Sveen: Litt mopedhistorie 41 2010
Knut Harald Sveen: Et trist barndomsminne 93 2016
Knut Harald Sveen: Hoppbakker i Furnes 154 2016
Knut Harald Sveen: I Mekkels rike 98 2018
Knut Harald Sveen: Stavsskogen 51 2018
Knut Hoffart og Francis Bull Enger: Furneskoret 80 år i 2012 58 2012
Knut Sørbøl: Bare slik blir det skikkelig korn 140 2006
Kristian Sundmyhr: Lapskausfest anno 1943 81 2012
Kristian Østby Deglum: Minner fra krigens år 83 1990
Kåre Esbjørnsen: Gamle minner fra Ringsaker 76 2004
Lars Alhaug: 17de Mai 1814-1914 169 2014
Lars Kr. Alhaug: Minner fra Stavsberg skole 1933–40 50 1992
Leif Skomakerstuen: Akantusmestre med rotfeste i Furnes 47 2006
Leif Skomakerstuen: Biskopbesøk i Brodal 184 2012
Leif Skomakerstuen: Furnes kirke-jubileum 98 2008
Leif Skomakerstuen: Husmannsbruket Brodal 145 2000
Leif Skomakerstuen: Pelsdyrgarden som ble tilholdssted for Milorg i Furnes 185 2010
Liv Kirsten Røen: Jørgen Gresby – forfatter og gartner 125 2014
Louise Maurud, f. Granlien: Konfirmant i Furnes i 1943 62 2008
Mandtal Over de Stemmeberettigede Wangs Præstegjeld 165 2014
Marie Fullu Skyberg: Kvennveta i Brumunddal 145 2010
Marie Fullu Skyberg: Lærerstriden under okkupasjonen – og et eksempel fra Furnes 83 2016
Marie Fullu Skyberg:Turisme på Hedmarken for 100 år siden 90 2012
Mikkel Erik Hangenholen: Flom og tørke 209 2018
Nancy L. Coleman: Nelson-familien fra Stokset som ble samfunnsbyggere i Iowa 61 2018
Nils Johan Rud: Den røde hesten knegger (novelle) 7 1992
O. Lien: Brumunddal i gamle dager 45 2010
Ola Jensen: En natt og en dag – oppi almenninga etter ved 112 1996
Ola Jensen: Fra Røros til Furnesåsen 102 1996
Ola Jensen: Mus og miljø – en dag i skåronna 115 1996
Ola Jensen: Vår far, Alf Bruno Jensen 7 2000
Olav A. Aalholm: Lisbet Bjerke – Husfruen til Nerkvern 25 1994
Olav Guldahl: Hoppsporten i og omkring Furuberget 169 2016
Olav Jan Sættem: Furnes Historielag 2002–04 117 2004
Olav Jan Sættem: Furnes historielag 2007–2008 108 2008
Olav Jan Sættem: Jubileumsåret 2005 150 2006
Olav Jan Sættem: Minneord Borger O. Sween og Arnfinn Rossvoll 9 2016
Olav Jan Sættem: Minneord om Reidar Bækkelund 7 2008
Olav Nytrøen: Brødmåsåsanking 51 1990
Olav Nytrøen: Minner fra Mauset skole 1932–39 41 1992
Olav Østby Deglum: Forstyrrelser av møtefred i 1944 54 1990
Ole Ellefsæter: Elgjakta under krigen 60 1990
Ole Ellefsæter: Skreppåsgrana – billedserie  52 2012
Ole Martin og John Magnar Ellefsæter: Ole Ellefsæter senior  104 2010
Ole Nordlien: Litt fra bondesamfunnet i gamle dager 14 2012
Ole Nordlien: Nydal Landhandleri 15 2010
Ole Nordlien: Om familien og oppveksten 91 2014
Ole Nordlien: På tømmerkjøring i 1904 212 2016
Ole R.A. Sandberg: Brev til svigerfaren Hans Hagerup Krag 94 1996
Ove Langmyhr: Innflytter i 1909 58 1992
Peder Alhaug: Olshølen 104 2000
Peder Esbjørnsen 1914–1993 7 1994
Per Nytrøen: Tre dikt fra en utflyttet furnesing 126 2010
Per-Øivind Sandberg: En furnesing som har satt sitt preg på Hamar by 17 2002
Ragnar Bakken, Johs. Larsen og Rolf Sæther: Illegale aktiviteter i fjellet 1944–45 114 1990
Ragnar Pedersen: Loftet på Tvet i Furnes 201 2014
Randi Haugsrud: Min far, Arne Løberg 181 1998
Randi Kjøbstad Helgesen: Fra Gråten til Dødssvingen 114 2018
Randi Krohn: Abraham Pihl. Biografi på høytidsdagen 26. februar 1993 44 1996
Randi Krohn: En festdag på Øksenset skole i Furnes i 1874 11 2018
Randi Krohn: Et gavebrev til ettertanke 98 1996
Randi Krohn: Fisketur på Mælum 100 1996
Randi Krohn: Furnesminner 110 1992
Randi Krohn: Hva gjestegivernes dagbøker kan fortelle 126 2000
Randi Krohn: Signekjerring og kaffedokter anno 1837 78 1994
Register over Minner fra Furnes 1990–2010 213 2012
Reidar Bækkelud: Brennevinsbrenning i Furnes 1600–1900 35 2002
Reidar Bækkelund: Arkeologisk rundtur i Furnes 22 2008
Reidar Bækkelund: Blending 148 1990
Reidar Bækkelund: Forsyningsnemnda 131 1990
Reidar Bækkelund: Furnes historielag 75 år 7 2006
Reidar Bækkelund: Gamle veger i Furnes 129 2000
Reidar Bækkelund: Huslivet på den gamle storgarden 14 1994
Reidar Bækkelund: Hva stedsnavn kan fortelle 34 2008
Reidar Bækkelund: Høsbjør – Erindringer og utsyn 48 2002
Reidar Bækkelund: Munn- og klauvsjuken 140 1990
Reidar Bækkelund: Operasjon speidertelt 67 1990
Reidar Bækkelund: Organist Karen Alhaug 84 1994
Reidar Bækkelund: Trekk fra grunnskoleutviklingen i bygda 20 1992
Reidar Bækkelund: Øyungsætra 57 1996
Reidun Dagestad: Mange jern i ilden gjennom hundre år 136 2018
Ringsaker Blad: Påsketur på Bjønnåsen i 1915 39 2014
Rolf Mostue: Erindringer fra Brumunddal i 1930-åra 22 1996
Rolf Mostue: Et hundreårsminne 111 1994
Ronald Bradal: Forsamlingslokalet Frams historie 99 2012
Ronald Bradal: Med Josef og Else Nalazek til Polen 168 2002
Røyne Kyllingstad: ”Et kapittel for seg var kretsens innstilling” 26 2004
Røyne Kyllingstad: «Dæssi kjæm frå en liten besætning» 144 2016
Røyne Kyllingstad: Brumunddal – knapt et bosted uten ku 45 2008
Røyne Kyllingstad: Ei barneregle etter Marie Daarstad 139 2006
Røyne Kyllingstad: Et fotballminne fra 30-tallet 51 2008
Røyne Kyllingstad: Flyktning på Grindåker 170 2012
Røyne Kyllingstad: Hu Aslaug var aldri opprådd 41 2014
Røyne Kyllingstad: Ivar Seljeset – ”Minkavlens far” 16 2004
Røyne Kyllingstad: Kunstskatter på Kylstad skole – en gave til barna 145 2002
Røyne Kyllingstad: Minner om en hedersmann ved navn Mikarl Thorleifsen 21 2018
Røyne Kyllingstad: Nødsarbeid, nydelige kart og flomverkene langs Flakstadelva 27 2006
Røyne Kyllingstad: Saligprisningene til Werenskiold var populære 163 2002
Røyne Kyllingstad: To stubber om ’n Arne Sørum oppi Vølla 184 2016
Sidsel Dobloug: Jeg fant, jeg fant 100 2014
Sigvard K. Nysveen: Litt fra skoletida på Øksenset skole 1924–32 55 1992
Simen Schjerpen: Onkel Johs. – Johannes Schjerpen 116 2012
Solveig Gerd Bakken: Ulven – 112 år med forretning i Brumunddal 174 2014
Steinar Haugstad: Om NS-medlemskap 71 1990
Styret og bokkomiteen: Klokketårn og matklokker i Furnes 186 2016
Sven Erik Lundby: Even Knipknap 61 2002
Sven Erik Lundby: Handel 81 2002
Sven Erik Lundby: Samværsformer 64 2002
Sven Erik Lundby: Skoler 72 2002
Sven Erik Lundby: Utdrag fra Sven Nilssons dagbok om besøk hos Abraham Pihl og om Pihls tanker om Brumunddal som industri- og universitetsby 135 1992
Terje Lundby: En fisketur til Brumundsjøen sommeren 1940 128 1994
Terje Lundby: Flukten til Sverige 105 1990
Terje Lundby: Luftvernhytta på Gresbyhøgda 104 1990
Terje Lundby: Noen krigsopplevelser 96 1990
Tone Solveig Heggelund: Fotfæler det er godt å tråka i – Viggo S. Jensen 135 2014
Tone Solveig Heggelund: Furnesåsen 127 2018
Tor Holm: 17. mai-feiring i 1939 67 2014
Tor Holm: Ajer gård 107 2004
Tor Holm: Da krigen kom til Ajer 71 2014
Tor Holm: En frisk biltur til Høsbjør 32 2010
Tor Holm: En streng føderådskontrakt 90 2010
Tor Holm: En tur med Furnes-bussen 13 2002
Tor Holm: Hamar flyplass – litt av det som har hendt gjennom 60 år 164 2012
Tor Holm: Hellerudberget salongskytterlag 66 2010
Tor Holm: Litt om gamle Stafsberg skole – før, under og etter krigen 67 2008
Tor Holm: Ludvig Larsen 105 2004
Tor Holm: Minner fra Stafsberg skole under krigen 187 1998
Tor Holm: Noen furnesinger som emigrerte til Nærøy 145 2012
Tor Holm: Noen glimt fra Ajer 7 2002
Tor Holm: Ola Aabakken – læreren som hans elever vil huske 64 2008
Tor Holm: På potetplukking i Storenga 123 2006
Tor Holm: På sykkelsafari i Furnes i 1946 46 2018
Tor Holm: Restaureringen av langloftet på Tvet 211 2012
Tor Holm: Sommertur 2009 205 2010
Tor Holm: Søndre Furnes i 1821 114 2004
Tor Holm: Tre herskapshus på Ajer – og litt om den øvrige bebyggelse 76 2016
Tor Mathisen: Brumunddøler i Koreakrigen 193 2018
Toralv Bleken-Nilssen: Furnes – frå anneks til eget sokn og herred 114 2010
Torbjørn Hornklove (Torbjørn Ekern): So seier Ringsaksoga 119 2014
Tordis Skyberg i samtale med Randi Opsahl: Fra arbeidslivet på en storgard 46 1994
Tordis Skyberg: Barnemisjon 66 2000
Tordis Skyberg: Begravelsestradisjoner gjennom 100 år 70 2000
Tordis Skyberg: Da Furnes og Vang kirkesogn ble delt 133 1996
Tordis Skyberg: Den første moteforretning i Brumunddal 76 1994
Tordis Skyberg: Diakonissemisjon 60 2000
Tordis Skyberg: Emigranter frå Furnes til Salsnes 100 2002
Tordis Skyberg: Fjellkar og sveiser – Mikal Rønningen 75 2000
Tordis Skyberg: Furnes Historielag – 70 år 150 2000
Tordis Skyberg: Furnes sykehjem 28. juni 1896–1996 10 1996
Tordis Skyberg: Gjermine Sørlien forteller 71 1994
Tordis Skyberg: Husmannsgutten, kunstneren og lensmannen Ole Nielsen fra Stor-Deglumseie 33 1996
Tordis Skyberg: Husmannsplassen 43 1994
Tordis Skyberg: Hva skjedde i 1997? 193 1998
Tordis Skyberg: Hva skjedde i 1999? 154 2000
Tordis Skyberg: Hva skjedde i 2001? 184 2002
Tordis Skyberg: Jevanolsbakken 49 1996
Tordis Skyberg: Litt historikk om nordre Nysætra i Pihlske sameie 97 1992
Tordis Skyberg: Markering av 50-årsjubileet for freden – 1995 i Furnes 130 1996
Tordis Skyberg: Møllerstujentene 32 1994
Tordis Skyberg: Pernille sydame 74 1994
Tordis Skyberg: Pilegrimsleden gjennom Furnes 128 1996
Tordis Skyberg: Pottemakerstua 42 1996
Tordis Skyberg: Slik eg opplevde aprildagene 1940 30 1990
Tordis Skyberg: Sogneprest Abraham Pihl – anklaget for tjenesteforsømmelse 55 1996
Torgeir Onsrud og May Vestar Onsrud: Kanadier fant sine røtter i Furnes 148 2012
Tove Nordlien og Anders Gjørslie: Fisket på Langodden 62 2014
Tove Nordlien: Busstur til Trysil og Osen 2015 226 2016
Tove Nordlien: Lovise Haave – ei foregangskvinne 63 2016
Trond Røhnebæk: Muntlig tradisjon 8 2010
Ukjent: ”Jakten paa kierligheten” 137 2006
Ukjent: Furnesskia 96 2008
Ukjent: Hvad brumunddøler mener om Brumunddal som ”den fjerde by ved Mjøsa” 63 2010
Ukjent: Samboerskap på 1800-tallet 96 1994
Æresmedlemmer 2009 7 2010
Æresmedlemmer 2018 9 2018
Anstein Erling Dobloug 1903–1994 12 1994
Gunnar Nyhus 1919–1996 9 1996