Nils Johan Rud: Den røde hesten knegger (novelle) s.7
Reidar Bækkelund: Trekk fra grunnskoleutviklingen i bygda s.20
Johannes Schjerpen: Minner fra Gålås skole 1916–23 s.31
Ester Myrvold Larsen: Minner fra Kirkenær skole 1915–22 og litt til s.35
Olav Nytrøen: Minner fra Mauset skole 1932–39 s.41
Astri Jovall Hetager: Minner fra Mørkved skole 1918–25 s.47
Lars Kr. Alhaug: Minner fra Stavsberg skole 1933–40 s.50
Gudrun Simensen: Minner fra Øksenset skole 1916–23 s.53
Sigvard K. Nysveen: Litt fra skoletida på Øksenset skole 1924–32 s.55
Ove Langmyhr: Innflytter i 1909 s.58
Arne Haave og Johannes A. Sørlien: Litt om Brumunddalens ungdomslag og stevnet i Husebyparken i 1921 s.67
Gunnar Nyhus: Furnesinger i Birkebeinerløypa s.75
Tordis Skyberg: Litt historikk om nordre Nysætra i Pihlske sameie s.97
Randi Krohn: Furnesminner s.110
Francis Bull Enger: Ny i bygda i 1936 s.117
Gunnar Nyhus: Oppveksten på en Furnesgard i mellomkrigstida s.123
Sven Erik Lundby: Utdrag fra Sven Nilssons dagbok om besøk hos Abraham Pihl og om Pihls tanker om Brumunddal som industri- og universitetsby s.135