(For en stor del beskrivelse av eiendommene i Br.dal sentrum)

GAMLEGATA  
Tordis Skyberg: Nerkvern s.11
Randi Krohn: ”Modellbruket” Nerkvern s.18
Tordis Skyberg: Thore Bjerke s.21
Tordis Skyberg: Nils Ambli og Globus s.27
Tordis Skyberg: Kvernengen og Raustua s.31
Tordis Skyberg: Huseby Meieri s.33
Jacob Haugli: Minner fra Meieriet s.38
Bjørg Kolltveit: Gamlegata – en forsvunnet idyll s.43
Tordis Skyberg: Brumunddal Potetmel- og Sagofabrikk s.47
Tordis Skyberg: Elvedal – Privathotellet s.48
Tordis Skyberg: Enger s.50
Tordis Skyberg: Øverengen s.51
Tordis Skyberg: Mariendal lille – Gropen s.56
Tordis Skyberg: Heimdal – skomaker Andersen s.60
Tordis Skyberg: Mariendal – Rismyhrs garveri s.62
Tordis Skyberg: Sørheim – Rismyhr s.63
Tordis Skyberg: Mamrelund – Aasgården s.64
Tordis Skyberg: Bakken med Møllerhagen og Møllerbakken s.66
Tordis Skyberg: Nordheim – Årvollgården s.71
Tordis Skyberg: Brumunddal Frørenseri s.71
Tordis Skyberg: Opdal s.72
Tordis Skyberg: Sprøytehuset s.73
Tordis Skyberg: Gårder s.74
Tordis Skyberg: Bråstad s.74
Bjørg Kolltveit: Laura Hansen s.75
Tordis Skyberg: Dal III – Jevanordskaféen s.78
Tordis Skyberg: Fosheim – Brumunddal Trevarefabrikk s.80
Tordis Skyberg: Dal – Røedgården s.82
Tordis Skyberg: Kirsten Jemtland s.83
Tordis Skyberg: Øverbakken s.86
NYGATA  
Tordis Skyberg: Jernbanestasjonen s.90
Tordis Skyberg: Negård – Muhlbradt s.93
Tordis Skyberg: Flatby – skredder Mælum s.95
Tordis Skyberg: Tune s.95
Tordis Skyberg: Enger – Østby s.96
Tordis Skyberg: Engerdal s.97
Tordis Skyberg: Noreng – Hermandsen s.98
Tordis Skyberg: Elvestad – Molstad s.98
Tordis Skyberg: Framheim s.98
Johanne Åmlie: Hovedlandsrennet i Frambakken i 1913 s.101
Tordis Skyberg: Popelly – Posthuset s.103
Tordis Skyberg: Aker – Søbakken s.104
Tordis Skyberg: Sole – Apoteket s.105
Tordis Skyberg: Volla – Ulven s.107
Tordis Skyberg: Ågård s.108
Tordis Skyberg: Brumunddal Mek. Verksted s.108
Tordis Skyberg: Opland – Bjørnerudkaféen s.111
Tordis Skyberg: Flaten s.111
Tordis Skyberg: Fjordgløtt – Amundstadvillaen s.112
Tordis Skyberg: Elvarheim – Frelsesarméen s.115
TRONDHJEMSVEGEN – FURNESVEGEN  
Tordis Skyberg: Broberg s.116
Tordis Skyberg: Promenadekaféen s.119
Tordis Skyberg: Jevne – Såstad s.121
Tordis Skyberg: Kvislien – Sørumgården s.122
Tordis Skyberg: Midttun – Lehnegården s.126
Tordis Skyberg: Helgeby lille – Sønes s.127
Tordis Skyberg: Sandbakkengården s.129
Tordis Skyberg: Brumunddal Bok og Papirhandel s.131
Tordis Skyberg: Helgeby – Kooperativen s.131
Tordis Skyberg: Stampen s.133
Tordis Skyberg: Rådstua s.136
Tordis Skyberg: Finsdal s.137
Tordis Skyberg: Viks Sag og Høvleri s.141
Sven Erik Lundby: Buttekvern s.145
NORDÅSVEGEN og MAUSETVEGEN  
Tordis Skyberg: Solheim s.151
Tordis Skyberg: Fagerheim s.152
Tordis Skyberg: Jensgård s.152
Tordis Skyberg: Elisenberg s.153
Tordis Skyberg: Svestad s.153
Tordis Skyberg: Bedehuset s.154
Tordis Skyberg: Olstad s.154
Tordis Skyberg: Granhaug s.155
Tordis Skyberg: Bjørk s.156
Tordis Skyberg: Brumunddal Brænderi s.156
Tordis Skyberg: Fagerlund s.157
Tordis Skyberg: Birkely – Ankerplassen s.159
GAMMELVEGEN (KONGSVEGEN) og hus etter nåværende PARKVEGEN  
Tordis Skyberg: Heimdal vestre – doktor Lundbys hus s.160
Tordis Skyberg: Elverhøy – lensmann Berg s.162
Tordis Skyberg: Opheim – Kristoffersenhuset s.163
Tordis Skyberg: Hauen – Lundsvillaen s.164
Tordis Skyberg: Fredsvold – Maren Sandbakkens hus s.164
Tordis Skyberg: Fagerhøy – Maurudvillaen s.164
Tordis Skyberg: Parkstua s.165
Tordis Skyberg: Furuly – skredder Stenberg s.165
Tordis Skyberg: Gimse s.166
Tordis Skyberg: Nydalen s.166
Tordis Skyberg: Sollyst – Hetagerhuset s.166
Tordis Skyberg: Møllergård s.167
Tordis Skyberg: Furubakken s.168
Tordis Skyberg: Nybakken øvre s.169
Tordis Skyberg: Nyland s.173
Tordis Skyberg: Flatmo – Kolloenhuset s.173
Tordis Skyberg: Tyrihaug s.173
Tordis Skyberg: Furu s.174
Tordis Skyberg: Solheim – Mollatt Smith s.175
Tordis Skyberg: Furuheim – Kvisslien s.175
Tordis Skyberg: Tall – Pinderudhuset s.176
Tordis Skyberg: Majorstua s.176
Tordis Skyberg: Engestad s.177
Tordis Skyberg: Raskin – Myrvang s.178
Karl Løken: ”Doktor-Johanna” s.179
Randi Haugsrud: Min far, Arne Løberg s.181
Jon Bakkerud og Knut H. Sveen: En minneverdig speidertur i 1956 s.183
Tor Holm: Minner fra Stafsberg skole under krigen s.187
Tordis Skyberg: Hva skjedde i 1997? s.193