Reidar Bækkelund: Furnes historielag 75 år s.7
Hans Petter Scjønsby: Drama på Grinaker i 1824 s.20
Røyne Kyllingstad: Nødsarbeid, nydelige kart og flomverkene langs Flakstadelva s.27
Leif Skomakerstuen: Akantusmestre med rotfeste i Furnes s.47
Borger O. Sween: Midtkammerstuen i Valsig øvre, Furnes s.61
Borger O. Sween: Kylstadkverna s.80
Borger O. Sween: Navnegarden Tvet, Tveit s.96
Borger O. Sween: Langloftet på Tvet i Furnes s.112
Tor Holm: På potetplukking i Storenga s.123
Gerhard Schøning: Reise giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 s.127
Henry Jevne: I dag har vi fått friheten tilbake s.132
Ukjent: ”Jakten paa kierligheten” s.137
Røyne Kyllingstad: Ei barneregle etter Marie Daarstad s.139
Knut Sørbøl: Bare slik blir det skikkelig korn s.140
Grete M. Heggelund: Solvang misjonsforening gjennom 122 års sammenhengende virksomhet s.144
Olav Jan Sættem: Jubileumsåret 2005 s.150