Tor Holm: Noen glimt fra Ajer s.7
Tor Holm: En tur med Furnes-bussen s.13
Per-Øivind Sandberg: En furnesing som har satt sitt preg på Hamar by s.17
Reidar Bækkelud: Brennevinsbrenning i Furnes 1600–1900 s.35
Reidar Bækkelund: Høsbjør – Erindringer og utsyn s.48
Sven Erik Lundby: Even Knipknap s.61
Sven Erik Lundby: Samværsformer s.64
Sven Erik Lundby: Skoler s.72
Sven Erik Lundby: Handel s.81
Arnhild Mørland: Historien om flagget på Kylstad s.97
Tordis Skyberg: Emigranter frå Furnes til Salsnes s.100
Borger O. Sween: Navnet på bygda vår – Furnes s.110
Borger O. Sween: Kylstad s.113
Borger O. Sween: Øksenset – en stor gard som forsvant s.121
Borger O. Sween: Gardskverner i Furnes s.124
Borger O. Sween: Hangenholen og gardens setrer s.131
Borger O. Sween: Spikdalen – gammel adelsgard i Furnes s.136
Røyne Kyllingstad: Kunstskatter på Kylstad skole – en gave til barna s.145
Røyne Kyllingstad: Saligprisningene til Werenskiold var populære s.163
Ronald Bradal: Med Josef og Else Nalazek til Polen s.168
Arnfinn Rossvoll: Forandringer i landskapet s.176
Tordis Skyberg: Hva skjedde i 2001? s.184