Arnfinn Rossvoll: Tordis Skyberg 1930–2003 s.7
Inge Karl Haandlykken: Carl Haave s.9
Carl Haave: Bygda mellom brede bygder s.10
Carl Haave: Koia s.13
Carl Haave: Bygdehistorier s.14
Carl Haave: Fredsbønn s.15
Røyne Kyllingstad: Ivar Seljeset – ”Minkavlens far” s.16
Røyne Kyllingstad: ”Et kapittel for seg var kretsens innstilling” s.26
Borger O. Sween: Urgarden Valsig i Furnes s.28
Borger O. Sween: Stengjerdene i Valsig s.45
Borger O. Sween: Stavsskogsameiet i Furnes og Vang s.51
Kåre Esbjørnsen: Gamle minner fra Ringsaker s.76
Hamar Stiftstidende: Et og annet fra Furnes almenning s.78
Hamar Stiftstidende: Vannhafte og Borkbuvollen s.81
Alf B. Jensen: Et besøk hos 80-åringen Erik Soput øverst i Nordåsen s.83
Even Lundby: Trøsking s.86
Henry og Kjell Jevne: Sæterliv på Ruskåsen s.91
Henry og Kjell Jevne: Slakting i eldre tider s.96
Henry og Kjell Jevne: Litt av hvert fra almenningen s.102
Tor Holm: Ludvig Larsen s.105
Tor Holm: Ajer gård s.107
Tor Holm: Søndre Furnes i 1821 s.114
Olav Jan Sættem: Furnes Historielag 2002–04 s.117