ÅPENT KONTOR

Vi har åpent kontor på Buttekverntunet eldresenter onsdag klokka 18.00-20.00 og lørdag klokka 11.00-14.00.
Det er anledning til å komme for en prat, og laget selger bøker, som årboka "Minner fra Furnes" fra 2020 og tidligere utgaver, dialektordboka "Hykkjilpåk og dekastikke", "Furnesboka" og utgivelser sammen med de andre historielagene i Ringsaker.

NY ÅRBOK

Nå er årboka 2020, Minner fra Furnes, klar for salg. Nærmere 250 sider med interessante artikler fra hele bygda er samlet mellom to permer. Det er noe å finne for alle av smått og stort. Uten historielagenes initiativ til å dokumentere eldre og nyere historie ville mye kunnskap gått tapt. 

Grunnet situasjonen med korona virus er noen salgskanaler redusert, men kontoret på Buttekvern er åpent på bestemte dager, se Kontordager. Velkomne innom for kjøp av en alltid like vellykket julegave, ev. bare kaffe og hyggelige meningsutvekslinger! Styremedlemmene er behjelpelige for kjøp av boka utenom kontortid.

Pris på boka er kr. 250,-


Se også under Velkommen til Furnes historielag!

 

Rødlista viser de bygningene Fortidsminneforeningen mener er truet. Dette er Tingelstadgården i Brumunddal. Eier av kjøpmannsgården fra 1800-tallet lar bygningen forfalle etter avslått rivesøknad.

Søndag 6. sep, vandring langs Kvennveta. 

Referat kommer snart!

Torsdag 21. nov, foredrag om husmannsvesenet på Hedmarken

Les referat under: Høstmøte 2019: Husmannsvesenet på Hedmarken

1. sep, Historisk vandring 2019

Nybygda er også en del av Furnes som er lokalhistorisk interessant. I 2012 vandret vi fra Idrettsplassen og sørvest over. I år gikk turen i Brattberggrenda øverst i Nybygda. Frammøte var på Lunnatajet der det var god parkeringsplass. Hans Einar Bratberg var vår kjentmann. Eldre folk kaller grenda for Brattbergamtet. Hvis folk hadde et ærend dit, ble det sagt at de skulle oppi amtet en tur.

... mer kommer her ...

Ut fra gamle beskrivelser, kan en undres på om det i Nybygda bare var armod og elendighet. Slik var det neppe. Da hadde ikke folk fortsatt å bo her. De som slo seg ned, hadde sjølsagt håp og tru på at de skulle skaffe seg et brukbart utkomme og klare seg bra. De aller fleste var arbeidsomme og klarte å skaffe levebrød til seg og familien. De hadde det ikke verre enn mange andre på andre halvdel av 1700-tallet. Både store og små måtte delta i arbeidet på bruket. Men sammenlignet med våre levekår var det nok svært fattigslig.

Turen var lagt opp og ledet av Mikkel Erik Hangenholen og Francis Bull Enger.

Informanter: Hans Einar Bratberg, Reidar Tørudstad og Ole Ellefsæter

24. august, busstur til Finnskogen med Svullrya og til Kongsvinger festning

Furnes og Veldre historielag arrangerte busstur til Finnskogen den 24. august. Etter et par timers kjøretur fra Brumunddal, ble det en kaffestopp ved Skasen-sjøen, der det var blikkstille vann. Kaffe og kringle smakte godt i det fine sensommerværet. Klokken 11 var vi fremme ved Finnskogsmuseet i Svullrya som egentlig korrekt skulle ha vært Svullria i følge den lokale guiden, for y var ikke en vanlig bokstav i det lokale alfabetet. Svull etter issvull og ria var en bygningstype, der de tørket svedjerugen. Hun måtte dele oss i to grupper for det var ikke plass til alle inne i røykstua i hovedhuset. Foredraget hennes var på ca 40 minutter, der hun fortalte om opprinnelsen til bosetningen på Finnskogen på 1600-tallet. Skogfinnene var et naturfolk, og nærhet til naturen skapte en egen utnyttelse av skogen. Det tok tid med svedjebruk men etter noen år ble det bedre avling, slik at de levde godt der inne i skogen. Men å ha trær tett innpå seg skapte også en egen overtrokultur.

Etter Finnskogsmuseet var neste stopp ved museet etter forfatter og president på Finnskogen, Åsta Holth, også dyktig innen hagebruk og kunst- og håndverk. Riktignok var det ingen guide som møtte opp, slik at det kun ble med en halv times vandring i hagen.

På Bøndenes hus i Brandval var det avtalt middag og det var spesielt godt med varm mat, etter å ha vært ute i frisk luft i lengre tid. Etter kaffe og dessert hadde det vært godt med en middagshvil, men en turbuss ønsker ikke å vente altfor lenge.

Neste og siste stopp var Kongsvinger festning, for noen av oss et godt kjent sted som hadde vært stasjonert der i yngre dager. En engasjert guide forklarte bakgrunnen til at festningen ble bygget, og at selv om den ikke har vært utsatt for direkte strid har den hatt en effektiv plassering. Hun fortalte at uten den hadde det kanskje heller ikke vært noen by i Kongsvinger. Men de som var dømt til å være slaver i festningen hadde ikke noen fremtid å se frem til.

Lørdag 29. juni 2019, Veteranbussturen til Gjøvik

Vi var 33 personer med Lars som stødig sjåfør. Lars hadde som vanlig bestilt fint vær. Turen gikk først til Gjøvik’s tak Eiketunet friluftsmuseum hvor vi fikk omvisning i hus og stuer fra 17- og 1800 tallet. Bl.a. inspiserte vi ei godt bevart mølle, et blikkenslagerverksted og stua til Olaf Hoffsbakken som tok gull i kombinert i VM i 1938. Olaf var også med og grunnla Gjøvik skifabrikk.

Friluftsmuseet er virkelig verdt et besøk.

Turen gikk så til Gjøvik gård der den hvite bygningen ruver god i parken. Huset ble påbegynt i 1804 og sto ferdig i 1810. Det het da at det var det største huset noen noensinne hadde sett. Det er oppført i utmurt bindingsverk som er rappet og kalket. Bygning er i to fulle etasjer med 16 rom samt et høyt loft. Vinduene i annen etasje er originale fra Gjøvik glassverk. Glassverket ble etablert i 1807 av huseieren Caspar Kauffeldt født i 1773 på Biri og gift med Ingeborg Lysgaard. De hadde sønnen Wexel Hansen Kauffeldt som overtok glassverket i 1840, men da faren døde tre år senere opphørte bedriften. Da Wexel døde i 1860 testamenterte han formuen sin til offentlige formål under forutsetning av at Gjøvik fikk bystatus innen 5 år. Det skjedde i 1861. Rommene i huset må oppleves.

Til slutt var det konsert i parken med viseklubben Børre. Bl.a. spilte de Vaselina,s «feil sie ta Mjøsa i buss». Etter en opplevelsesrik dag fikk Lars oss over på rette sia ta Mjøsa i veteranbussen. 


konduktøren, Mikkel Erik Hangenholen

Nok en vellykket tur!

Ref: Tove Nordlien


Torsdag 23. mai 2019, arrangerte historisk vandring «Fra smia til smed Berg - Ikea» i Nydal kl 19.00

 

Leder Per Sandbakken ønsket 45 personer velkommen på tur. Randi H. Kjøbstad ledet oss gjennom Nydal, og som den gode formidler hun er, fortalte hun om mennesker, hus og artige episoder som hun husket fra sin oppvekst på 1950 tallet. Hun vokste opp på "sentralen" og kjente godt til stedet. Nydal var et sentrum i Furnes med riksveg 50 tvers igjennom. Butikk, post, kafé, verksteder og drosjer etablerte seg der.

Turen startet nederst i Langbakken. Der lå smia til smed Berg. De fleste i Furnes kjente til smed Berg eller sønnen Johan som arbeidet i smia.  Berthe Berg hadde et baksthus bortenfor smia. Hun var ei kjent bakstkone. Husa er nå revet for å gi plass til ny E-6. Men brua over vegen nederst i Langbakken heter Høgsrud bru, oppkalt etter huset til smed Berg.

Vi gikk videre sørover, over gangbrua og kom til Gråten. Randi sa at her startet eller sluttet Nydal alt etter om en kom fra nord eller sør.

På den andre sida av Gråten lå Engeliverkstedet. Der fikk en reparert mopeden eller motorsykkelen sin. Birger Engeli som drev verkstedet var også en ivrig speedwaykjører. Engeliverkstedet står fremdeles, men er nå omgjort til privatbolig. Bortenfor Gråten lå det en garasje hvor Furnes Brannkasse hadde sin brannbil stående. Far til Randi var sjåfør på den. Ovenfor garasjen bodde Kristian Kvarstad. Han var drosjeeier og medeier i bensinstasjonen som lå lenger sør. Ved siden av Kvarstad lå Nydal Landhandleri. Thor Bøhmer fortalte om etableringen av butikken. Den vanskelige økonomiske perioden på 1920 tallet påvirket handelen.

På den andre sida av sjåsjeen (chausseen) lå meieriet. Det huset både frisørsalong og bakeri, og litt lengere sør lå nevnte bensinstasjon og drosjesentral. Rett ovenfor lå kaféen som ble et samlingspunkt i Nydal. Anna Engeli drev kaféen, mens Teodor Engeli kjørte drosje.

Vi gikk videre opp Kløvstadbakken og kom til sentralen. Randi inviterte alle inn til en hyggelig stopp med kaffe og kringle. Hun fortalte om arbeidet på sentralen, om etablering av Furnes telefonforening og videre etter at staten tok over. Rett ovenfor sentralen lå Myrdal trevareforretning drevet av Helmer Sørum.

Vi gikk videre sørover. Mange av husene som ligger der stod også i Randis oppvekst. Nå er de selvsagt modernisert. Et hus som nå er revet tilhørte Nils Bjerklund. Der startet den beryktede Dødssvingen. Det var en skarp sving med skog på begge sider, og som Thor Bøhmer fortalte, skjedde det ei dødsulykke der med sveiseren på Stor Gålås. På den andre sida av Dødssvingen lå huset til Engen i nærheten av Ikea der vandringen ble avsluttet. Ikea-området preges nå av en omfattende etablering av ny virksomhet.

ref. John Bryhn Berg,  foto: Tormod Skaare

 

Tirsdag 21. mai 2019, dugnad i Brodal

Styremedlemmene i Furnes Historielag benyttet muligheten til å treffes i en annen situasjon enn på et møte med en agenda på papir kvelden 21. mai. Dugnad i Brodal sto på programmet. Etter et par timer med rett utstyr og operatører med usedvanlig godt handlag framstod området ryddig og velstelt. En del store trær  er felt slik at huset tørker opp og er mindre utsatt for lauv- og strøfall. Bring og annen renning langs vegen er fjernet. I tillegg ble planer lagt over en kaffekopp for videre framdrift både inne og ute. Det er ønskelig med noe grøfting i kjelleren slik at grunnen holdes tørr. Stenderverket bør også forsterkes. Jordlaget langs bunnsvilla på låven bør fjernes for å unngå mer råte. Priser på nytt gjerde, inkl. mulighet for å sette opp skigard, innhentes. Aud tar ansvar for rydding i hagen og et par blomsterbed. I løpet av sommeren håper vi at de fleste oppgavene er utført.

 

Historisk vandring 2. september 2018

Lier-Tørud-Gresby. Startet fra Lier kl 11, godt oppmøte med mellom 20 og 30 personer.


Medlemsmøte ble holdt på Buttekvern 2. november 2017

Tema: Vang/Furnes og den lykkelige skilsmissen ved delingen på slutten av 1800-tallet. Foredragsholder Kjell Børresen!

Busstur til Gausdal og Øyerfjellet 26. august:

Bussturen til Gausdal og Øyerfjellet var godt planlagt ved at turkomiteen hadde kjørt "løypa" på forhånd. Nå ble også været helt perfekt og det så ut som de 47 som var med, koste seg med både været og innholdet på turen.

Første etappe gikk til Saksumdalen til Ulsrud gårdsmuseum i Vestre Gausdal nærmere bestemt Auggedal. En hel gard med gardstun, åker, eng, skog og seter er blitt testamentert til Gausdal Historielag. I arven var også formue og aksjer. Museet drives ved hjelp av avkastningen og utleie av jorda og skogsdrift.

Museet består av flere bygninger, hovedbygning, føderådsbygning, stabbur, stall og flere andre bygninger som danner et tun. Gjennom tidene er ingenting kastet, alt er tatt vare på av husgeråd, møbler, redskaper av ymse slag og all slags hesteredskaper fram til traktor. Mange flotte håndlagde gjenstander, klær, duker og tepper. Alt er registrert fra de aller minste ting til de store. Hele gården framstår slik som den var i bruk , bortsett fra låven som er restaurert og laget om til en sal med amfi. Her er det blant annet maleriutstillinger.

utdrag fra Foreningsnytt i Hamar Arbeiderblad, skrevet av Grethe Heggelund.

 

Tove overrekker båt til Mjøsmuseet under Busstur til Kapp 1. juli 2017

Tove Nordlien overrekker gave til museet på Kapp 1. juli!