Verv

Navn

E-post-/adresse

Telefoner

Leder

John Bryhn Berg


Jessnesvn 470, 2320 Furnes

623 58 046
918 24 031

       

Kasserer

Mikkel Erik Hangenholen

Spikdalsv. 237, 2387 Br.dal

623 41 349
476 16 298

       

Sekretær

Aud Jovall


Sollerudv.21, 2380 Br.dal

62343482
99649799

       

Nestleder

Asbjørn Røsbak


Harald Hardrådesv.8, 2322 Ridabu

625 34 745
911 53 750

       

Styremedlem

Gunvor Brodal


Kvemyrvegen 140, 2388 Brumunddal

913 80 332

       

Styremedlem

Tove Nordlien


Frøbergv. 316, 2320 Furnes


971 10 133

       

Styremedlem

Lars Lund


Lund N. Bjørgegutua 75,2320 Furnes

957 01 125

       
       
       

1. varamedlem

  
       

2. varamedlem

 

       

3. varamedlem

Bjørn J. Sørum


Volla, 2320 Furnes

62358340
47272400