Årsmøte i Furnes historielag

Det innkalles til årsmøte 28 februar 2019 kl. 1900 på Buttekvern.

Nov 2018: Minner fra Furnes 2018 er kommet!

Den nye årboka er klar til salg og kan kjøpes av styret eller av medlemmer, pris kr 250,-. Ta kontakt!

Dato for høstmøtet 8. november i kjellerstua på Buttekvern kl. 19.00.

Kåseri av kulturhistoriker Laila Grastvedt: Flatfylla - en arv fra vikingtida? Norsk drikkeskikk i tusen år. 
Anders Gjørslie presenterte årboka for 2018.

Historisk vandring 2. sep: Lier-Stenberg-Gresby-Tørud.

Godt oppmøte i strålende vær. 37 personer deltok på arrangementet, noe som viser at turene har kvalitet og er av interesse for mange medlemmer og ikke-medlemmer.

Busstur 30. juni med Veteranbussen.

Referat fra turen, trykk her: Busstur til Klevfoss 30. juni 2018 eller se under Turer.

Vårmøte 12. april kl. 19.00 på Buttekverntunet.

Vi inviterte til åpent vårmøte i kjellerstua i hovedbygningen på Buttekverntunet. Forfatter Linda Stewart presenterte boka "Amerikabrev." Gjennom korrespondanse på slutten av 1800-tallet fikk vi et innblikk i livet til husmannsdattera Randi Pedersdatter Holtseteren. Hun ble født i Østre Gausdal og utvandret til Amerika i 1889. Linda Stewart skildrer gjennom boka si noe av vanskelighetene, usikkerheten og savnet som Randi opplevde, og sikkert delte med mange av de 900 000 nordmenn som utvandret til Amerika i søken etter et bedre liv. Forfatteren har etter møysommelig forskning klart å finne ut noe om hvem Randi var og hvordan livet hennes artet seg.  Se også Nyheter!


Bildet viser Linda Stewart som forteller til en fullsatt sal!

Rett før foredraget til Linda Stewart ble det tildelt bevis til:

3 nye æresmedlemmer f.v. Francis Bull Enger, Mikkel Erik Hangenholen og Anders Kirkeby med hvert sitt bevis.


Årsmøte ble avholdt 15. februar på Buttekvern!  

Med hilsen styret i Furnes historielag.