Busstur til Sollia 20. august

Annethvert år arrangerer Furnes/Veldre historielag busstur, i år er det vår tur.
Turen starter klokken 8 om morran ved teatersalen i Brumunddal, opp Mørkved bakka, om Putten, gjennom Furnes allmenning, Birkebeinervegen.
Erik Molstad er sjåfør på bussen, i år som i fjor.
Kaffe og kringle på høgeste punkt, ca.
Om Koppang, Atna, mot Sollia.
Stopp på Jo Øvergård sitt museum om krigsåra 40-45. Dette er meget interessant.
Videre til Solbergs plass, der ser vi "nesten" hele Rondane.
Middag på Atnasjø kafe.
Så kjører vi Venabygdsfjellet mot Ringebu.
Mikkel Erik Hangenholen og Jo Øvergård "guider" turen.
Litt underholdende ting på turen hjem.

Påmelding til Mikkel Erik Hangenholen: 47616298 til bussen er full.
Turen betales på forhånd. VIPPS 514927 eller til lagets konto 18100504533 merkes med navn.
Turen koster 800kr, med middag og inngang museum.

Vandring mellom Brodal og Pinnerud 4. september

Søndag 4 september klokken 10 historisk vandring fra Brodal opp til Pinnerud. Der vil Andreas og Inge Karl Håndlykken fortelle oss litt om det "Millorg" gjorde i minkgården.

De som ikke vil gå opp kan parkere på Pinnerud, det er ganske bratt.

Etterpå spanderer historielaget kaffe og kake i Brodal. Ta med litt niste for de som ønsker det.

 

Tirsdag 13 september klokken 17, dugnad Brodal, riving av gammel tribune, velkommen alle som har annledning.

 

 

Søndag 23 oktober klokken 10, tur fra Prestseterhøgda i Furnes allmenning til Kontainera som Engelske styrker slapp.

Ca 2 km. hver veg

---

Tidligere turer og vandringer: Vandring på Gautsætra 24. juni 2021

Over 50 personer møtte fram om kvelden St. Hans-dagen til vandring, informasjon og kaffe på Gautsætra i Furnes Almenning. I solskinn og frodige omgivelser ble det en hyggelig kveld for alle frammøtte.

Systemet med setring er vanlig i land med husdyrhold der klimaet gjør fôring inne i fjøs nødvendig i deler av året. Jordvegen rundt vinterbostedet benyttes ofte til dyrking av vinterfôr. Beiteressursene andre steder utnyttes i vekstsesongen, dvs. i høgereliggende strøk med naturgitte forhold som kun egner seg til beiting. I de fleste fjellstrøk i verden er derfor bøndene vel kjent med å flytte til seters om våren og drive dyra hjem ut på høsten. Også i Furnes var dette en fast årlig rutine, og beitemulighetene i Furnes Almenning med større eller mindre setervanger var avgjørende for husdyrholdet i kanskje over 1000 år. Les mer her: Vandring på Gautsætra 24. juni 2021


Styret ønsker alle en riktig god sommer!

ÅPENT KONTOR

Vi har åpent kontor på Buttekverntunet eldresenter onsdag klokka 18.00-20.00 og lørdag klokka 11.00-14.00.
Det er anledning til å komme for en prat, og laget selger bøker, som årboka "Minner fra Furnes" fra 2020 og tidligere utgaver, dialektordboka "Hykkjilpåk og dekastikke", "Furnesboka" og utgivelser sammen med de andre historielagene i Ringsaker.

Snart ny årbok:

Nå er årboka 2022, Minner fra Furnes, under ferdigstillelse. Nærmere 250 sider med interessante artikler fra hele bygda er samlet mellom to permer. Det er noe å finne for alle av smått og stort. Uten historielagenes initiativ til å dokumentere eldre og nyere historie ville mye kunnskap gått tapt. 

Styret i Furnes historielag har bestemt å ha åpent kontor også i høst, første gang 3. september kl. 11.00 - 14.00 og onsdag 7. september kl. 18.00 - 20.00. Kontoret på Buttekvern er enkelt men hyggelig.

Se ellers Kontordager under Om oss.
Velkomne innom for kjøp av en alltid like vellykket julegave, ev. bare kaffe og hyggelige meningsutvekslinger! Styremedlemmene er behjelpelige for kjøp av boka utenom kontortid.

Pris på boka er kr. 250,-

 

Furnes historielag hadde 90-års jubileum høst 2020.

Disse fikk pallen med bøker på plass i rommet vårt (kontoret) og på biblioteket!
Styret, vara, Francis og Anders.


Kjempefin lesing i boka, flott julegave til liten og stor!

...

Æresmedlem i 2020: Vårt nye æresmedlem var Tor Holm
 -----

Tidligere aktiviteter:

27. februar 2020 kl 19: Årsmøte for året 2019. Referat kommer!

21. november 2019 kl 19.00: Medlemsmøte med foredrag av Per Øyvind Sandberg

Per Øyvind Sandberg tok på seg å holde kåseri om husmannsvesenet på Hedmarken. Møtet ble holdt på Buttekvern 21. november kl. 19.00. Inngangsprisen var kr. 70,- og det ble uttrekkspremie på billetten. Vi serverte som vanlig kaffe og kake etter kåseriet. Se fyldig referat under Høstmøte 2019: Husmannsvesenet på Hedmarken

1. september 2019 med historisk vandring i Nybygda.

Det ble arrangert historisk vandring med Furnes Historielag i øvre Nybygda søndag 1. september. Referat kommer!

24. august 2019, busstur til Finnskogen med Svullrya og til Kongsvinger festning

Furnes og Veldre historielag arrangerte busstur til Finnskogen den 24. august. Etter et par timers kjøretur fra Brumunddal, ble det en kaffestopp ved Skasen-sjøen, der det var blikkstille vann. Kaffe og kringle smakte godt i det fine sensommerværet. Klokken 11 var vi fremme ved Finnskogsmuseet i Svullrya som egentlig korrekt skulle ha vært Svullria i følge den lokale guiden, for y var ikke en vanlig bokstav i det lokale alfabetet. Svull etter issvull og ria var en bygningstype, der de tørket svedjerugen. Hun måtte dele oss i to grupper for det var ikke plass til alle inne i røykstua i hovedhuset. Foredraget hennes var på ca 40 minutter, der hun fortalte om opprinnelsen til bosetningen på Finnskogen på 1600-tallet. Skogfinnene var et naturfolk, og nærhet til naturen skapte en egen utnyttelse av skogen. Det tok tid med svedjebruk men etter noen år ble det bedre avling, slik at de levde godt der inne i skogen. Men å ha trær tett innpå seg skapte også en egen overtrokultur.

Etter Finnskogsmuseet var neste stopp ved museet etter forfatter og president på Finnskogen, Åsta Holth, også dyktig innen hagebruk og kunst- og håndverk. Riktignok var det ingen guide som møtte opp, slik at det kun ble med en halv times vandring i hagen.

På Bøndenes hus i Brandval var det avtalt middag og det var spesielt godt med varm mat, etter å ha vært ute i frisk luft i lengre tid. Etter kaffe og dessert hadde det vært godt med en middagshvil, men en turbuss ønsker ikke å vente altfor lenge.

Neste og siste stopp var Kongsvinger festning, for noen av oss et godt kjent sted som hadde vært stasjonert der i yngre dager. En engasjert guide forklarte bakgrunnen til at festningen ble bygget, og at selv om den ikke har vært utsatt for direkte strid har den hatt en effektiv plassering. Hun fortalte at uten den hadde det kanskje heller ikke vært noen by i Kongsvinger. Men de som var dømt til å være slaver i festningen hadde ikke noen fremtid å se frem til.

Årsmøte i Furnes historielag for året 2018

Årsmøte ble holdt 28 februar 2019 kl. 1900 på Buttekvern. Årsmøteprotokoll 2019

Æresmedlemmer i 2018:

3 nye æresmedlemmer f.v. Francis Bull Enger, Mikkel Erik Hangenholen og Anders Kirkeby med hvert sitt bevis tildelt under vårmøte 2018.


Med hilsen styret i Furnes historielag.