Våpenkontainere - flyslipp fra krigen

I Furnes Almenning ble slike kontainere sluppet av engelske fly på Endelausmyrene vest for Prestsæterhøgda mot Kjerkholtjernet. Det skjedde på vårparten i 1945. Hjemmesfrontskarene i Furnes var godt forberedt og hadde satt opp ei rekke med røde lys i nedslagsfeltet og da flyet kom hadde de et blinkende signallys. Kontainerne inneholdt våpen, sprengstoff, ladeapparater og uniformer. På slutten av slippet kom noen gavepakninger til mottakerne med f.eks. sjokolade og sigaretter. Kontainerne var utstyrt med fallskjem i hvitt silkestoff. Dette stoffet var et yndet gjenbruksmateriale.
Kontainerne besto av seksjoner som kunne kneppes fra hverandre og bæres til et gjemmested i nærheten av vegen. Senere på våren ble de gravd fram fra snøen og innholdet fraktet ned til bygda med sykler. Våpen m.m. kom til nytte i frigjøringsdagene i mai 1945.

Minnesmerket med kontainerne ble antagelig reist i 1994 av Hedmark Forsvarsforening samtidig som et tilsvarende minnesmerke ble reist ved Hamarsæterhøgda.

Minnesmerket ligger ca. 600 m fra vegen. Følg de blåmalte merkene så finner du fram.  God tur!

Last ned PDF-fil med kart her

Furnes Historielag 2022