Medlemsmøte 30.apr 2019 ved Anders H. Skeistrand

Presten i Furnes Anders H. Skeistrand fikk så ordet som kveldens kåsør med oppfordring til å dele noe av sitt rikholdige liv med tilhørerne. Anders er en svært dyktig formidler. Med alvor og humor presenterte han seg selv og livsløpet sitt på godt og vondt. På sin ærlige og engasjerende måte vekket han nye tanker og følelser hos tilhørerne.

Presten i Furnes, Anders Skeistrand, fortalte fra et rikholdig liv.

Anders er, som de fleste andre av oss, preget av barne- og ungdomsårene. Han vokste opp på et gardsbruk på Skeistrand i Nordfjord. Der var det få fastboende og ingen veg så all transport foregikk derfor med båt. Han kalte seg selv en villstyring og beskrev utallige utvisninger på skolen etter diverse handlinger som ikke var akseptable. Gutten protesterte tidlig mot datidas autoritære holdning som ofte fikk ut på: «du skal ikke tenke, bare gjøre som jeg sier!» Han brukte mye tid for seg selv i naturen og hadde lange samtaler med trærne, dyrene, havet og himmelen. Kanskje var det her han fant ro og trygghet i større grad enn hjemme og på skolen der voksne hele tiden forsøkte å kue nysgjerrigheten, behovet for å sprenge grenser, ta utfordringer og ønsket om å lære på en annen måte enn gjennom pensum i et klasserom. Et par nestenulykker og tapet av fire sambygdinger på sjøen i dårlig vær ble en konkret påminnelse om hvor skjørt livet er. Døden kom nær, og har senere blitt en naturlig del av livet, av og til en berikelse.