STYREMØTE 24. APRIL 2019

Til stede: Per Sandbakken, Gunnvor Brodal, Olav Nilsen, Lars Lund, Mikkel E. Hangenholen,

                Asbjørn Røsbak, Tormod Skaare, Aud Jovall

 

 1. Referatet fra forrige møte ble godkjent. Fra nå legges referatene fra styremøtene og årsmøtene ut på hjemmesida til historielaget.
 2. Styret gikk igjennom detaljene vedr. vandringen i Nydal 23. mai. Alle som møter tar med kaffe og ev. pappkrus. Vandringen er annonsert i RB og HA.
 3. medlemsmøtet 30. april ble de siste detaljer gjennomgått. Dette arrangementet er også offentliggjort i RB g HA.
 4. Bussturen med Lars går til Eiktunet og Gjøvik gard 29. juni. Det er påmelding til turen, og medlemmene i historielaget får informasjon på medlemsmøtet.
 5. Mikkel Erik orienterte styret om turen med Veldre Historielag 24. august. Denne turen går til Finnetunet på Svullrya og Kongsvinger.
 6. Mikkel Erik og Francis leder den historiske vandringen rundt Brattbergsamtet 1. september.
 7. Tormod, Per og Mikkel Erik har hatt møte med leder for Velforeningen i nedre del av Brumunddal vedr. vegnavn etter utbygging av området. Det er enighet om å foreslå navnene Kvennenga og Tore Bjerkes veg.
 8. Per Dobloug i Veldre Historielag ønsker et samarbeid med oss om dokumentasjon, ev. i form av støtte til ei bok, og en vandring på Øyungen. Per og Mikkel Erik avtaler et møte med Per Dobloug.
 9. Det blir kombinert planleggingsmøte og dugnad i Brodal 6. mai kl. 18.00. Det er budsjetterte med kr. 15.000 pr. år til vedlikehold.
 10. Styret diskuterte muligheter for å øke salget av våre egne årbøker. Antall salgssteder kan vurderes utvidet til høsten.
 11. Styret mener at div. digitale plattformer kan utnyttes bedre, f.eks. FB, hjemmesida o.l. Asbjørn og Tormod ser på mulighetene, bl.a. ved å kontakte Vang Historielag for å høre deres erfaringer. Gunnvor legger info. om medlemsmøtet ut på FB som et arrangement.
 12. Veldre Historielag foreslår et nærmere samarbeid mellom historielagene i distriktet. Bl.a. ønsker de informasjon om arrangementet i det enkelte lag tilgjengelig for andre lags medlemmer. Vi tenker oss et felles møte om saken til høsten.
 13. Eventuelt

I anledning av at Furnes Historielag er 90 år i 2020 ønsker Anders Gjørslie navnene på medlemmene i det første styret i 1990. Asbjørn og Aud leter dette opp i arkivet vårt på biblioteket.

 

Aud har fått henvendelse fra Aina Irene Sandbakken på Framheim om historielaget kan involvere seg i å skrive historien til lokalet. I prinsippet er styret enig i at dette bør dokumenteres mens det ennå finnes gode kilder til informasjon.

 

Ref: Aud Jovall