Til stede: Per Sandbaken, Gunvor Brodal, Mikkel Erik Hangenholen, Lars Lund, Asbjørn Røsbak, Aud Jovall

Referatet fra forrige møte ble godkjent. Styret er fornøyd med arrangementet på Gautsætra der over 50 personer møtte fram.

Årsmøte

Årsmøtet for 2020 avholdes på Karmel 2. sept. kl. 19.00. Per bestiller lokalet. Etter årsmøtet informerer Francis de frammøtte om Karmel og Anders underholder litt på trekkspill. Det blir kaffe og marsipankake som en markering av at historielaget fyller 90 år i 2021. Styret møter fram i god tid. Aud ordner annonser i RB og HA. Annonsen inneholder også informasjon om vandringen i området Stavsberg 5. sept. og påminnelse om bussturen med Veldre historielag 18. sept. Vi benytter i tillegg Furnes Menighetsblad som informasjonskanal.

Økonomi/boksalg

Kasserer har orden på økonomien og melder at årboka fortsatt selges sporadisk. V holder åpent kontor på Buttekvern 1. sept. kl. 18.00 – 20.00 (Per) og 4. sept. kl. 11.00 – 14.00 (Lars).

Eventuelt

Den planlagte vandringen til Pinnerud er utsatt til neste år.

Gunvor lager skilt ved vegen gjennom Furnes Almenning for å markere hvor kontainerne fra flyslippene under krigen ligger.

Per og Mikkel Erik kontakter kommunen vedr. feil informasjon om Buttekvern Mølle. Bruk av navnet Veita skal også rettes til Veta.

Gunvor ønsker seg utebord i Brodal.

Francis ordner med blomst til Tor Holm i forbindelse med et benbrudd.

Møtet avsluttet med bær og kake med bokkomitéen til stede.

 

Ref: Aud Jovall

STYREMØTE FURNES HISTORIELAG 2. JUNI 2021 HOS GUNVOR BRODAL

 

Til stede: Per Sandbakken, Olav Nilsen, Tormod Skaare, Gunvor Brodal, Mikkel Erik Hangenholen, Asbjørn Røsbak, Lars Lund, Aud Jovall

 

 1. Referatet fra forrige møte 19. desember 2020 ble godkjent.
 2. Årsmøtet for 2020 er utsatt til tidligst i slutten av august grunnet koronasituasjonen.
 3. Styret ønsker å bruke Brodal mer. 3. august holdes styremøte der kl. 18.00 med vandring fra kl. 19.00 til Pinnerud. Bokkomitéen og dugnadsfolk inviteres til vandringen.
 4. Ny grasklipper er kjøpt til Brodal. Klippingen foregår på dugnad mellom styremedlemmene etter følgende liste: uke 24: Per og Olav, uke 25: Asbjørn og Gunvor, uke 26: Per og Tormod, uke 27: Olav. Aud vedlikeholder blomsterbedene og skråningene. Olav ordner kjetting for å sikre klipperen mot tyveri.
 5. Vi mottar bøker fra restlageret etter Gerd Solveig Bakken. Per henter bøkene.
 6. Salget av den siste årboka går tilfredsstillende. Vi har så langt solgt ca. 500 eksemplarer.
 7. Mikkel Erik orienterte kort fra den økonomiske situasjonen. Den er tilfredsstillende.
 8. Per deltar på digitalt årsmøte for Landslaget for lokalhistorie 12 juni.
 9. Styret planlegger tur til Gautsætra 24. juni for medlemmer og ikke-medlemmer som ønsker å delta. Einar Bratengen og Mikkel Erik er informanter/kjentmenn. Laget holder kaffe og kopper, deltakerne tar med kaffemat sjøl. Frammøte kl. 18.00. Anders Gjørslie underholder med musikk. Aud ordner annonse i RB og HA.

 

Ref: Aud Jovall

STYREMØTE 15. OKTOBER 2020

 

Til stede: Per Sandbakken, Asbjørn Røsbak, Lars Lund, Olav Nilsen, Gunvor Brodal, Peder   Brenden, Mikkel Erik Hangenholen, Aud Jovall

Forfall: Tormod Skaare

 1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent

 

 1. Per refererte kort fra vandringen langs Kvennveta. Arrangementet ble vellykket med god informasjon til ca. 60 interesserte personer.

 

 1. Globus

Bedriften Globus skal legges ned, og det er derfor viktig å ta vare på mest mulig av historisk interesse. Per, Mikkel Erik og Østvold fra Veldre historielag har gått gjennom mye av bildematerialet. Marit Husar fra fylkesarkivet i Innlandet spør om historielaget kan bistå med sortering. Styret er positiv til det.

 1. Turer 2021

Tidlig i juni håper vi å kunne avvikle den utsatte turen langs Blandkønnvegen. Mikkel Erik, Gunvor og Francis bidrar med informasjon. Gunvor ber om hjelp til å reparere ei bru over Vesleelva nedenfor Brodal. Styremedlemmer ordner nødvendig reparasjon. Ev. kan brua benyttes under vandringen.

Mikkel Erik og Francis arrangerer vandring i området rundt Stavsberg skole 5. september.

 1. Høstmøtet

Styret la følgende program for medlemsmøtet 23. november på Karmel:

Velkommen v/ Per

Kort informasjon om Karmel v/ Francis

Presentasjon av årboka 2020 v/ Anders. Musikkinnslag.

Utlodning

Kaffe og marsipankake i anledning 90 års jubiléet for Furnes historielag.

Inngang kr. 100,- Aud annonserer i RB og HA.

  

 1. Boksalg

Årboka 2020 er lovet ferdig trykket innen 1. november. Aud annonserer salg av boka på kontordagene på Buttekvern 4. og 7. november. I tillegg har vi bestilt plass på Mølla tre dager i nov. og des. Furnes husflidslag avholder salgsmesse på Karmel 14. og 15. nov. Her håper vi å kunne selge boka som tidligere. 14. nov. må vi samtidig bemanne stand på Mølla kl. 11.00 – 15.00. Gunvor, Lars, Mikkel Erik og Aud deler salgsstedene mellom seg denne dagen. Asbjørn og Per er på Mølla 28. nov. kl. 11.00 – 15.00, mens Anders og Aud bemanner samme stand 12. des. kl. 15.00 – 19.00. Vi håper også å kunne selge boka i et par butikker i Brumunddal. Samtidig har alle styremedlemmer et ansvar for størst mulig salg.

Boka koster kr. 250,-.

 1. Kylstad skole

Jon Skjelset har kontaktet historielaget med spørsmål om vi er interessert i å ta vare på gamle gjenstander fra Kylstad skole. Per og Francis møter Jon på skolen etter avtale for å finne ut hva som kan være bevaringsverdig. Ev. kan vi bruke 2. etage i Brodal som lagerplass.

 1. Æresmedlem

Tor Holm har nå fått overrakt diplomet som æresmedlem ved en hyggelig anledning på Buttekvern.

 1. Eventuelt

Vi tar opp teksten på info.tavla ved Shell stasjonen i Brumunddal med kommunen. Der står det nå at Brumunddal Mølle ble flyttet til Husebyparken. Rett sted skal være Gesellparken. Aud skriver brev i samråd med Per og Mikkel Erik.

 

Per og Francis følger opp saken vedr. bevaring av Holsbakk i Nybygda. Låven er i svært dårlig forfatning og restaureres ikke, men huset bør bevares. Både hastetiltak og langsiktige behov bør klarlegges.

 

 

Ref: Aud J.

Til stede: Per Sandbakken, Olav Nilsen, Tormod Skaare, Asbjørn Røsbak, Lars Lund, Gunvor Brodal,  Aud Jovall

Forfall: Mikkel Erik Hangenholen, Peder Brenden

Møtet foregikk utendørs grunnet Korona situasjonen, og ble kalt sammen ad hoc for ev. å endre planlagte arrangement etter stort smitteutbrudd i Ringsaker kommune.

Høstmøtet

Det planlagte medlemsmøtet/jubileumsmøtet 23. november på Karmel ble avlyst. Kommunen har innført strenge restriksjoner grunnet stor smittespredning lokalt. Noe av programmet på høstmøtet kan benyttes på årsmøtet i februar, til eks. underholdning med toradergruppa Dalarader’n. Asbjørn og Tormod legger ut info på FB og hjemmesida om avlysningen.

Boksalg, årboka 2020

Årboka foreligger nå, og styremedlemmene bidrar til godt salg i sine nærområder. Styret foretok en revidering av retningslinjene for hvor mange bøker som kan deles ut gratis. Avhengig av antall artikkelforfattere blir ca. 50 bøker gitt bort etter revisjonen, inkl. Riksarkivet.

Mølla tillater ikke salg på senteret i november, desember er også usikker. Salgsmessa i regi av Furnes Husflidslag er også avlyst. Det ble derfor besluttet å utvide åpningstidene på kontoret på Buttekvern. Følgende datoer med bemanning ble satt opp:

Onsdag 11.11     kl. 18.00  -  20.00             Aud

Lørdag  14.11     kl. 11.00  -  14.00             Per

Onsdag 18.11     kl. 18.00  -  20.00             Lars

Lørdag  21.11     kl. 11.00  -  14.00             Olav

Lørdag   28.11    kl. 11.00  -  14.00             Asbjørn

Onsdag 02.12     kl. 11.00  - 14.00 ?           Per

Lørdag  05.12     kl. 11.00  -  14.00             Mikkel Erik

Styret vurderer behovet i desember etter erfaringene fra november. De tidligere oppsatte datoene, 2. og 5. des., dvs. første onsdag og lørdag i hver måned beholdes. Erfaringene fra kveldsåpent kontor på onsdager i november avgjør tidspunktet for åpningstiden 2. desember.

Det vurderes også etter hvert behovet for utvidet kontortid etter 5. desember. Aud registrerer gratisannonser i HA og RB. Det serveres pepperkaker og kaffe, på lørdager også gløgg i tillegg. Per ordner fakler.

Aud skriver en tekst for Furnes Menighetsblad med informasjon om at årboka er i salg samt hvor den er å få tak i. Per, Lars og Aud er kontaktpersoner for boksalg fra styret, ev. også levering hjemme innen rimelig avstand.

Aud sender purrebrev til Ringsaker kommune ang. henvendelsen vår om vegnavn i Furnes.

Aud skriver også utkast til brev vedr. Tingelstadgården og Hymas-bygget. Fortidsminneforeningen uttrykker bekymring for tilstanden og framtida til eiendommene.

 

Ref: Aud J.

STYREMØTE I BRODAL 4. AUGUST 2020

Til stede:             Per Sandbakken, Peder Brenden, Gunvor Brodal, Mikkel Erik Hangenholen, Tormod Skaare, Aud Jovall

                              I tillegg fra bokkomitéen: Anders Gjørslie, Francis Bull Enger

Forfall:                 Lars Lund, Asbjørn Røsbak

 1. Referatet ble gjennomgått og godkjent.

 

 1. Vandring Kvennveta

Historielaget gjennomfører vandringen langs Kvennveta 6. september som planlagt.

Det er nødvendig å notere navn og telefonnr. på deltakerne i tilfelle smittesporing skulle bli påkrevet. Etter vandringen kan de som ønsker det samles til felles kaffe ved et av bakeriene i Brumunddal.

 1. Gammelskolla

Vi har ikke mottatt eller funnet annonsering for at sæterstevnet på Gammelskolla gjennomføres 8. august. Men vi regner med at arrangementet går etter planen med start kl. 11.00

 1. Høstmøte

Høstmøte avholdes 10. november kl. 19.00. Grunnet krav til sosial avstand møtes vi på Karmel. Per kontakter Anders Skeistrand og bestiller lokalet. Tema for møtet blir markering av 90-års jubileet for historielaget og presentasjon av den nye årboka, nr. 30 i tallet. Boka er lovet ferdig trykket innen 1. november. Aud med hjelp av Mikkel Erik skriver en foreløpig kort artikkel om de viktigste prosjektene laget har gjennomført de siste 90 årene. Aud ordner annonse i HA og RB.

 1. Bokdager/kontordager på Buttekvern kl. 11.00 -  14.00

Onsdag 2. september:    Aud

Lørdag 5. september:    Per

Lørdag 3. oktober:          Olav

Onsdag 7. oktober:         Mikkel Erik

Onsdag 4. november:     Per

Lørdag 7. november:      Gunvor

Onsdag 2. desember:      Per

Lørdag 5. desember:       Mikkel Erik

 

I tillegg ønsker vi å selge bøker fra stand på Mølla 14. og 28. november og 12. desember kl. 11.00  -  15.00. Aud bestiller plass.

 1. Eventuelt

Styret gir Aud ansvaret for å holde utearealet i orden på den måten og med de midlene hun mener er forsvarlig.

 

Olav tar initiativ til at jordbakken i tverrenden av låven senkes. Det finnes flere personer med gravemaskin i nærheten som kan kontaktes, eks. Hinz Sween og Per Kristian Kylstad. De som har anledning møter til dugnad onsdag 12. august kl. 18.00 eller tidligere. Dette blir i hovedsak en ryddedugnad både rundt låven og i 2. etasje i huset.

 

Historielaget mener skiltingen er misvisende ved avkjøring fra Furnesvegen ved Myrvoll. Her står det nå Kylstad på skiltet mens det burde stått Tvet. På Tvet (krysset Høsbjørvegen – Bjørgedalsvegen) bør det stå Tvettajet. På Gjerlubrua bør toppskiltet være dette navnet i stedet for Kylstad. Aud skriver forslag til brev til rette vedkommende i Ringsaker kommune.

 

Det bør også bli skilting ved stien som fører inn til flyslipp plassen fra krigen på Endelausmyra og ved en sten med innskripsjon i nærheten av Veltbekken i Furnes Almenning. Gunvor tar litt ansvar her.

 

Møtet avsluttet med bær og kake.

Ref: Aud J.