FURNES HISTORIELAG

KONTORDAGER PÅ BUTTEKVERN VÅR 2023

Normalt holdes det åpent kontor på Buttekvern første onsdag kl. 17.00 - 20.00 og første lørdag kl. 11.00 - 14.00 i hver måned unntatt juli og august. Faller dagen på en helligdag er åpningstiden samme dag i etterfølgende uke. Tror vi selger like mye med salg fra Buttekvern enn på andre måter, samt at det er mye enklere der, - og hyggeligere.

Datoer med bemanning:

  • 1. februar : Mikkel Erik
  • 4. februar : Olav
  • 1. mars    : Tormod
  • 4. mars    : Asbjørn
  • 1. april     : Per
  • 12. april   : Mikkel Erik
  • 3. mai      : Per
  • 6. mai      : Olav
  • 3. juni      : Aud
  • 7. juni      : Asbjørn