FURNES HISTORIELAG

KONTORDAGER PÅ BUTTEKVERN HØSTEN 2022

Inn mot jul gjelder plakaten over! Ellers gjelder åpningstiden nedenfor. 
Tror vi selger like mye med salg fra Buttekvern, samt at det er mye enklere der, - og hyggeligere.

Normalt holdes det åpent kontor på Buttekvern første onsdag kl. 18.00 - 20.00 og første lørdag kl. 11.00 - 14.00 i hver måned unntatt juli og august. Faller dagen på en helligdag er åpningstiden samme dag i etterfølgende uke.
Første dato med bemanning etter jul settes opp ved nyttår:


  •