Ole Pedersen Storsveen f. 1870 og kona Anne Knutsdatter (Putten) 1872 utenfor Storsvestua med seks av de ni ungene, kanskje de seks yngste? Bildet tatt kanskje ca. 1914? Kristine f. 1895, Karl f. 1898, Petra f. 1900, Eline f. 1902, Einar f. 1903, Olaf f. 1905, Anna f. 1908, Inga f. 1910 og Oline f. 1913.
(opphav til bilde: Bjarne Fredhjem 2014)

Bildet over har ukjent årstall, men trolig etter krigen for vi ser at fjøset er revet. Bare muren står igjen. Anne Storsveen bodde her til ca 1953. Hun flyttet da til dattera Oline. Siden har plassen stått ubebodd. Låven ble revet senere. 

To bilder fra stua i 2003, bildet under er tatt inne i kjøkkenet. (foto: Leif Skomakerstuen)

Stua er fotografert og det er laget målsatte tegninger av grunnflate og snitt. Inventar som kjøkkenbenk og skap er gitt bort.

Stua ble revet på dugnad i løpet av tre dager i september 2014.